serviced by
Draaijer + Partners

DE OXXER METHODE IN WERKING

referentie Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is een Santeon ziekenhuis dat zowel specialistische basiszorg als topklinische zorg …

referentie Ambiq

Ambiq is een zorginstelling die kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking ondersteunt. …

"Beter samenwerken levert meer op dan beter contractmanagement."

Edgar Anholts, klantregisseur
Oxxer

"Door slimme analyses weten wij het werkproces efficiënter in te richten en de kwaliteit te verhogen."

Marieke Winter,
procesmanager
Oxxer

referentie Saxenburgh Groep

De Saxenburgh Groep biedt op diverse locaties in de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen medische- …

LAAT JE INSPIREREN!

BLOG EN
WHITEPAPERS

Laat je inspireren!