Zone.college

Zone.college is een Agrarisch Opleidingscentrum en verzorgt voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs voor mensen die straks de vitale leefomgeving maken. De organisatie kent meerdere schoollocaties Gelderland en Overijssel. Het college van bestuur en de centrale services zijn gevestigd in Lochem.

“Waarom als onderwijsorganisatie accepteren dat er geen inzicht is in het effect en de benutting van de, meestal grootste, investering in huisvesting.”

Ambiëren

Zone.college had al grote stappen gezet met een DBM(O)contract voor de realisatie van de nieuwbouw in Doetinchem. De markt is nog beperkt gretig waardoor de ambitie met betrekking tot het genereren van managementinformatie niet als eis was meegegeven tijdens de aanbesteding 

Binnen de Draaijer Group heeft Oxxerde handschoen opgepakt en het risico genomen dit inzicht te genereren. Wij hebben de Raad van Bestuur en de directie kunnen overtuigen om een uitwerking af te nemen als deze een positieve businesscase zou hebben. 

"De ontwikkeling en implementatie van het platform heeft ons veel meer opgeleverd dan wij vooraf hadden kunnen bedenken."

René Vijn - locatiedirecteur

Analyseren

Met de kennis van het contract met de DBMOleverancier is een laag toegevoegd aan de managementinformatie. Dit om meer inzicht te krijgen in de prestaties van het gebouw en het gebruik. Voor beide partijen (Zone.college en leverancier BINX) kon waarde worden gecreëerd door meer efficiency en kwaliteit en lagere kosten. 

Beide organisaties hebben op basis van de opgestelde businesscases uiteindelijk bijgedragen aan het toegevoegde platform inclusief dashboard. De opzet en ontwikkeling van dit dashboard is risicodragend door draaijer+partners en Oxxer uitgevoerd. Zo ook het concept van het te ontwikkelen platform.  

Implementeren

Bedenken is één, implementeren is een ander verhaal. Samen met een beperkt aantal partners is het platform ontwikkeld. Het platform sluit aan op de uitwerkingen van Binx en de systemen van het Zone.college. Dit traject is in nauwe samenwerking, met oog voor elkaars belangen, uitgevoerd.

Een platform dat aansluit op de systemen van het Zone.college waardoor via een dashboard inzicht is in de prestaties van het gebouw en het gebruik.

Exploiteren

In het gebruik wordt het contract met de leverancier beheerd en wordt gestuurd op de benutting en het gebruik van het gebouw door Zone.college. Real time vindt, op basis van de inzichten, (bij)sturing plaats en worden ook meer tactische voorstellen voor verbeteringen opgesteld door de huisvestingsorganisatie van het Zone.college en draaijer+partners/Oxxer. 

Resultaten

x   Inzicht in bezetting en benutting van het gebouw 

x   15% hogere bezetting en benutting dan bij de start als eis is meegegeven 

x   Inzicht in gebouwklimaat  

x   10% tijdsbesparing op beheer 

Peter
Peter Ruchtiklantregisseur

Gerelateerde referenties