BOUWEN VAN EEN PARTNERSHIP

Oxxer neemt de verantwoordelijkheid over de ketenpartners en daarmee de integrale dienstverlening. Van beheer en onderhoud tot en met catering en textielservices. Daarin ben je flexibel. En vervolgens commiteren wij ons daar volledig aan. Oxxer voert de regie op het resultaat.

prestatieafspraken

Oxxer staat voor een andere aanpak in de samenwerking binnen de totale keten van huisvesting en facilities. Wij maken met elkaar een prestatieafspraak en bepalen de scope.
Van beheer en onderhoud tot en met catering
en textielservices. Daarin ben je flexibel.
En vervolgens committeren wij daar ons volledig aan. Oxxer neemt de verantwoordelijkheid over de ketenpartners en daarmee de integrale dienstverlening en voert de regie op het resultaat.

AMBIËREN

Hoe versterk je de ambitie van jouw organisatie? Wat zijn de mogelijkheden dankzij of ondanks de huidige gebouwen en diensten om ze beter te laten presteren? Wij brengen het in kaart en tonen je het besparings- en verbeterpotentieel in een kansendossier.

Het kansendossier biedt inzicht in de kansen en risico's en een advies voor de vervolgstappen.

Het analyseren resulteert in scenario's, businesscases, valuecases en een samenwerkingsmodel.

ANALYSEREN

We nemen de organisatie en de processen onder de loep, bepalen samen de doelen en welke onderdelen we meenemen in het totale pakket van integrale dienstverlening.

IMPLEMENTEREN

We implementeren professionele systemen en tools, we contracteren anders en verbeteren de samenwerkingsrelaties.

Oxxer geeft inzicht in de prestaties, de samenwerkingsrelaties, de kwaliteitsverbeteringen en de besparing op huisvestings- en facilitaire kosten. Oxxer voert de regie op het resultaat en garandeert dat de doelen gehaald worden. Transparant en ‘no cure, no pay’.

exploiteren

We sturen de operatie en gedurende de exploitatie ontwikkelen we door. We laten in dashboards zien waar we staan, ook ten opzichte van de ambities en de strategie.

 

Resultaat

  • prestatiesprong van de huisvesting
  • prestatiesprong van de organisatie
  • besparing van minimaal 20% op huisvestings- en facilitaire kosten
  • garantie op resultaat

Met Oxxer in huis blijf je wendbaar en efficiënt in je huisvesting en facilitaire dienstverlening. En kun jij je blijven focussen op jouw primaire proces en zorg je voor tevreden klanten en gebruikers.

De meest gestelde vragen

De specialisten van Oxxer voeren binnen één maand een quickscan uit. Vinden wij verbeter- en besparingspotentieel, dan vertalen wij deze naar ambitieuze maar haalbare doelen én een besparingspercentage. Vervolgens maken wij concrete businesscases die direct geïmplementeerd kunnen worden.

Dit doet Oxxer op verschillende manieren: we verbeteren het gebruik van het gebouw, we verhogen het comfort, we verhogen de kennis en kunde van de (beheer)organisatie en bewerkstelligen beter inzicht in gebouwprestaties en sturing in gebruik door financiële controle.

Samen maken wij vooraf heldere afspraken over een reële verdeling van het besparingspotentieel. Bepalend is de demarcatie voor het ten uitvoer brengen van de businesscases inclusief de implementatie hiervan.

Medewerkers en aanwezige managementinformatie beschikbaar stellen en aanwezig zijn bij workshops om de juiste uitgangspunten voor de businesscases te bepalen. Oxxer voert de businesscases inhoudelijk uit en vraagt indien nodig om nadere informatieverstrekking.

Oxxer werkt op basis van no cure no pay. Oxxer deelt in de kostenbesparing, waarmee het verbeterproces wordt georganiseerd en jouw huisvesting een kwaliteitsimpuls krijgt. Een win-winsituatie dus.

De oxxer methode in werking