serviced by
Draaijer + Partners

Prestatiesprong in beheer en onderhoud

Comfortabel gebruik van het gebouw, voorspelbare beheer- en onderhoudskosten en energielasten

De quickscan geeft inzicht in kansen en risico’s.

Analyse

Wij kijken naar de staat van het bouwkundig onderhoud, naar het technisch beheer van installaties en analyseren het energieverbruik. Wij verkrijgen inzicht in de dynamiek van samenwerkingsrelaties en contractuele afspraken. Wij analyseren de werking van de interne organisatie en het gebruik van (software)systemen. In de quickscan leveren wij een helder langetermijnplan voor kosten- en waarde-optimalisatie en samenwerkingsrelaties met leveranciers.

Businesscases geven inzicht in de besparing, de verbetering van de kwaliteit en de wijze van realisatie.

Onderling vertrouwen en resultaatgerichte afspraken zijn dé succesfactor voor de organisatie van goed beheer en onderhoud.

Advies

Als onafhankelijke partij leveren wij een quickscan op basis van onze analyses en in relatie tot de benchmarks. Dit vertalen we naar ambitieuze maar haalbare doelen én een besparingspercentage (minimaal 20%). Vervolgens maken we concrete businesscases die direct geïmplementeerd kunnen worden. Deze businesscases geven inzicht in het besparingspercentage, de kwaliteitsverbetering binnen duidelijke randvoorwaarden en met een helder tijdspad.

Implementatie

De zorg voor een succesvolle implementatie van de verbeteringen doen wij. Wij versterken de onderlinge samenwerkingsrelaties waarbij wíj de verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat. Wij werken op basis van no cure no pay en delen de kostenbesparing. De regie op het resultaat doen we samen. Hiermee organiseren wij het verbeterproces en krijgt jouw huisvesting een kwaliteitsimpuls. Een win-winsituatie dus.

Een andere aanpak met resultaatgarantie en verhoging van de kwaliteit. Een prestatiesprong!

Resultaat

  • prestatiesprong van de huisvesting
  • prestatiesprong van de organisatie
  • besparing van minimaal 20% op beheer
    en onderhoud
  • garantie op resultaat

WETEN WAT JIJ KAN BESPAREN?

Heb jij de wens of noodzaak tot besparing, de wens tot verbetering van comfort of beheersing?
Toets dan of een gratis quickscan interessant is.

De meest gestelde vragen

De specialisten van Oxxer voeren binnen één maand een quickscan uit. Vinden wij verbeter- en besparingspotentieel, dan vertalen wij deze naar ambitieuze maar haalbare doelen én een besparingspercentage. Vervolgens maken wij concrete businesscases die direct geïmplementeerd kunnen worden.

Dit doet Oxxer op verschillende manieren: we verbeteren het gebruik van het gebouw, we verhogen het comfort, we verhogen de kennis en kunde van de (beheer)organisatie en bewerkstelligen beter inzicht in gebouwprestaties en sturing in gebruik door financiële controle.

Samen maken wij vooraf heldere afspraken over een reële verdeling van het besparingspotentieel. Bepalend is de demarcatie voor het ten uitvoer brengen van de businesscases inclusief de implementatie hiervan.

Medewerkers en aanwezige managementinformatie beschikbaar stellen en aanwezig zijn bij workshops om de juiste uitgangspunten voor de businesscases te bepalen. Oxxer voert de businesscases inhoudelijk uit en vraagt indien nodig om nadere informatieverstrekking.

Oxxer werkt op basis van no cure no pay. Oxxer deelt in de kostenbesparing, waarmee het verbeterproces wordt georganiseerd en jouw huisvesting een kwaliteitsimpuls krijgt. Een win-winsituatie dus.

De oxxer methode in werking