Vier trends in de wereld van beheer en onderhoud

Samenwerking is een gegeven waar iedereen mee te maken heeft. Dagelijks werken wij met een tal van verschillende partijen samen om de wensen van de opdrachtgevers te realiseren. Toch blijkt succesvol samenwerken, ondanks de goede intenties, in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. Hoe komt dat nou? In een reeks van twee blogs geven wij graag het antwoord. Om de oorzaak van het probleem te begrijpen, is het handig om eerst te weten wat er speelt. Daarom lichten wij vier trends in de wereld van beheer en onderhoud toe.

Trend 1: leveranciers willen ontzorgen en bieden totaaloplossingen

De markt van beheer en onderhoudsleveranciers ontwikkelt zich nog steeds op het gebied van prestatiecontracten en het ontzorgen van haar klanten. Het is voor onderhoudsleveranciers steeds belangrijker om, naast het goed kunnen verzorgen van het operationeel onderhoud, duidelijk te maken wat haar toegevoegde en onderscheidende waarde is voor de klant. Dit wordt gezocht in het overnemen van risico’s door het aangaan van resultaatscontracten. Hierbij moet de meerwaarde ontstaan, doordat de leverancier meedenkt met de klant over hoe het onderhoud het beste georganiseerd kan worden.

Trend 2: opdrachtgevers besteden beheertaken uit

Tegelijkertijd is een trend ingezet bij opdrachtgevers om te focussen op haar corebusiness en taken als beheer en onderhoud uit te besteden. Organisaties zoeken daarom geen onderhoudsleveranciers, maar partners die vol willen gaan voor het gezamenlijk doel om het onderhoud en beheer goed te organiseren.

Trend 3: gezond functionerende gebouwen

Naast deze trend is een andere trend te duiden; steeds vaker wordt het belang van een goed functionerend gebouw en werkomgeving op het welbevinden van de gebruikers onderkend. Er liggen dus uitdagingen om niet alleen de gebouwen te beheren, maar op zoek te gaan naar het verbeteren van gebouwen.

Trend 4: verduurzamen

In de gehele maatschappij leeft er een steeds breder draagvlak voor duurzamere keuzes. Het uitvoeren van onderhoud is hier een goed aangrijpingspunt voor. Als je toch onderhoud uitvoert, waarom dan niet direct op een manier die bijdraagt aan minder energieverbruik of materiaalgebruik. Andersom geldt dit overigens ook, want vaak leiden duurzaamheidsmaatregelen tot het vroegtijdig uitvoeren of juist het uitstellen van onderhoud. Een heel simpel voorbeeld is het plaatsen van zonnepanelen. Het is niet handig om deze eerst te plaatsen en één of twee jaar later de dakbedekking die er onder ligt te vervangen. Een integrale aanpak is dan wenselijk.

Hoe nu verder?

Aan de hand van deze vier trends hebben wij met elkaar een grote uitdaging om onze gebouwde omgeving te verduurzamen. Iets waar in de markt steeds meer aandacht aan wordt besteed. Hiervoor hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar nodig. Een goede samenwerking is hierin van uiterst belang. In ons blog ‘Waarom is succesvol samenwerken toch vaak zo lastig?’ gaan wij verder in op de gegevens die een samenwerking tot een succesvolle samenwerking maken.

Meer weten over trends in de wereld van beheer en onderhoud? Neem dan contact op met één van onze adviseurs, Bertina Seffinga of Ben Grijpstra.

Auteurs: Bertina Seffinga en Ben Grijpstra

“Oxxer sluit aan op de trends: de wens om beheerstaken uit te besteden, kosten te besparen en tegelijkertijd het welbevinden van gebruikers te verhogen.”

Ben Grijpstra - adviseur
mei 2023

ADG en Draaijer Group bundelen krachten

Draaijer Group – en alle labels die hieronder vallen, waaronder Oxxer – worden overgenomen door ADG dienstengroep. Door de overname kan …

januari 2022

Comfortabel woon-concept voor ouderen: Leef

In Nederland hebben we een enorme woonopgave. De oorzaken hiervan zijn divers en deze kan je dagelijks lezen in de …

december 2021

Facilitaire organisaties: voorwaardenscheppend of volgend?

Als gevolg van Covid 19 hebben we te maken met onzekere tijden. Veel organisaties worstelen met vraagstukken als: Wat heeft …