Comfortabel woon-concept voor ouderen: Leef

In Nederland hebben we een enorme woonopgave. De oorzaken hiervan zijn divers en deze kan je dagelijks lezen in de media. Dit betreft niet alleen jongeren maar ook senioren. De oplossing voor de woningnood is een complexe, maar gerichte initiatieven kunnen hier zeker een bijdrage aan leveren.

Veel senioren hebben vandaag de dag behoefte aan woonoplossingen waar men zich veilig voelt, andere mensen kan ontmoeten, waar welzijn, diensten en comfort worden geboden en waar zorg (op maat) beschikbaar is als een zorgvraag zich aandient. Het gaat dan vooral om de middengroep: de groep met een modaal tot circa twee keer modaal inkomen. Deze groep representeert een groot deel van de populatie senioren, die (nog) geen intensieve zorgvraag heeft en waarvoor de private woon-zorgvoorzieningen (bovenkant van de markt) financieel niet of nauwelijks haalbaar zijn. Deze groep heeft behoefte aan woonvormen met kwalitatief goede ‘hotelmatige’ diensten, waarbij de regie bij de bewoner ligt, maar men keuzevrijheid heeft en wordt ontzorgd. Deze diensten voldoen aan beleving, gastvrijheid én betaalbaarheid.

Passende woonvormen
In het kader van scheiden van wonen en zorg, wordt langer zelfstandig wonen door de overheid nagestreefd en gestimuleerd. Door onvoldoende aanbod van passende woonvormen, zien we echter dat senioren pas dan verhuizen naar een intramurale zorginstelling, als het thuis écht niet meer gaat. Het gebrek aan passende woonvormen is mede oorzaak van de gebrekkige doorstroming op de woningmarkt. Uit ons eigen onderzoek is gebleken dat senioren best willen verhuizen, maar wel naar een woning die aansluit op hun wensen en behoeften.

Comfortabel wonen op je oude dag
Wij zien reguliere zorginstellingen regelmatig ‘worstelen’ met deze opgave voor zelfstandig wonende senioren met geen of een beperkte zorgvraag. Het gaat dan immers veel meer om wonen dan zorg, en de behoeften van deze groep zijn ook significant anders.
Dit heeft ons binnen de Draaijer Group aan het denken gezet. Met een aantal collega’s zijn wij aan de slag gegaan om hier een passende oplossing voor te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot de geboorte van ons ‘Leef’-concept. Leef is een woonservice concept voor senioren, waarin het voortzetten van de gewenste ‘Journey of Life’ centraal staat. Comfortabel wonen is een belangrijke randvoorwaarde om lekker te leven en je eigen keuzes te maken.

Journey of Life
Na pensionering stopt deze ‘Journey of Life’ immers niet. Maar je sluit wel een bepaalde levensfase – werkende leven – af, maar deze gaat geruisloos over in een nieuwe levensfase. Een levensfase waar de dynamiek anders zal zijn, waar je als actieve senior over het algemeen meer tijd hebt voor dingen, waar je voorheen niet of beperkt aan toe kwam. Uiteraard willen senioren zo lang mogelijk zelfstandig en thuis blijven wonen. Tegelijkertijd zien we een stijgende wens van senioren om op een gegeven moment te verhuizen naar een passende woonomgeving die aansluit bij de levensfase. De huidige woonomgeving kan bijvoorbeeld te groot zijn omdat de kinderen al enige tijd het huis uit zijn, of men ziet op tegen onderhoud aan de tuin.

Levendige community
Leef wordt een leefomgeving voor actieve, vitale senioren. De leefomgeving kenmerkt zich door het groene, open karakter en een betrokken community met centrale aandacht voor vitaliteit. De ruime en levensloop bestendige appartementen hebben een passende buitenruimte en een aantal community ruimten die samen en door de bewoners ingevuld worden. Naast wonen, geven we hiermee invulling aan persoonlijke behoeften en activiteiten: bewegen, tuinieren, creativiteit.
Kloppend hart is een Grand Café waar men terecht kan voor een lekkere cappuccino of een smakelijke lunch. Een aantrekkelijk pakket services voor ‘achter de voordeur’ completeert het aanbod.

Het komende jaar gaan we aan de slag met de eerste projecten, we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Auteur: Harold Hinfelaar

Leef is een woonservice concept voor senioren, waarin het voortzetten van de gewenste ‘Journey of Life’ centraal staat.

mei 2023

ADG en Draaijer Group bundelen krachten

Draaijer Group – en alle labels die hieronder vallen, waaronder Oxxer – worden overgenomen door ADG dienstengroep. Door de overname kan …

januari 2022

Comfortabel woon-concept voor ouderen: Leef

In Nederland hebben we een enorme woonopgave. De oorzaken hiervan zijn divers en deze kan je dagelijks lezen in de …

december 2021

Facilitaire organisaties: voorwaardenscheppend of volgend?

Als gevolg van Covid 19 hebben we te maken met onzekere tijden. Veel organisaties worstelen met vraagstukken als: Wat heeft …