Verduurzamen, omdat het moet of omdat het kan?

Elke instelling krijgt er mee te maken. Elk bedrijf krijgt er mee te maken. Soms vanuit wet- en regelgeving, soms vanuit intrinsieke motivatie. Hoe maak ik mijn instelling of bedrijf groener? De klimaattafels en de wetgever dreigen nu echt met wetgevende richtlijnen en, nog erger, met handhaving daarvan. De hele maatschappij moet natuurlijk meewerken. Dus ook het vastgoed. Alles met CO2-footprint en energielabels komt dagelijks voorbij. En natuurlijk prachtige eenmalige aanbiedingen voor creatieve energiereducties. Vaak vraagt dit om investeringen terwijl het geld in de publieke sector schaars blijft. Of er staan langdurige zekerheidstellingen tegenover om externe investeringen mogelijk te maken. 

Verduurzamen kan goed samen met onderhoud 
Onderhoudsprocessen bieden dé kans om het vastgoed te verduurzamen. Op een kostenefficiënte wijze. In het spel van instandhouding en vervanging is het goed mogelijk om de groene agenda hieraan te koppelen en duurzame, circulaire en slimme maatregelen te treffen en de energievraag te reduceren. Sturen op betere labels omdat het moet of minder verbruik of waste omdat dat kan is goed vorm te geven binnen de bestaande budgetten. Maar hoe? Onze ervaring is eerst goed nut en noodzaak te inventariseren om te bepalen hoe de gestelde doelen haalbaar zijn inclusief de financiële consequenties.

Samen met de leveranciers 
Samenwerking is daarin de kern. De verantwoordelijkheid voor het behalen van de klimaat-doelstellingen ligt niet alleen bij de opdrachtgever, ook opdrachtnemers moeten zich daaraan committeren. Dat kan alleen als er gemeenschappelijke opgave met gemeenschappelijke doelen is. We zien te vaak dat de contracten met de onderhoudsleveranciers leidend zijn in de samenwerking en niet de resultaten. Deze resultaten worden nu juist bij wel verduurzaming gevraagd.  Het gaat immers ook om het integraal borgen of verbeteren van continuïteit en gebruikerstevredenheid zoals bijvoorbeeld het verhogen van comfort en luchtkwaliteit.  Het kan een gemeenschappelijke uitdaging zijn om als opdrachtgever en onderhoudsleverancier gezamenlijk goede doelen te stellen op het gebied van het verduurzamen van vastgoed. Niet omdat het moet, maar juist omdat het kan!

Meer weten over de Oxxer methode om verduurzaming aan te pakken inclusief implementatie van oplossingen en met garantie op resultaat? Neem dan contact op met Edgar Anholts, klantregisseur.

Auteur: Edgar Anholts

“Verduurzamen en onderhoud kan heel goed integraal worden opgepakt.”

Edgar Anholts - klantregisseur
mei 2023

ADG en Draaijer Group bundelen krachten

Draaijer Group – en alle labels die hieronder vallen, waaronder Oxxer – worden overgenomen door ADG dienstengroep. Door de overname kan …

januari 2022

Comfortabel woon-concept voor ouderen: Leef

In Nederland hebben we een enorme woonopgave. De oorzaken hiervan zijn divers en deze kan je dagelijks lezen in de …

december 2021

Facilitaire organisaties: voorwaardenscheppend of volgend?

Als gevolg van Covid 19 hebben we te maken met onzekere tijden. Veel organisaties worstelen met vraagstukken als: Wat heeft …