serviced by
Draaijer + Partners

Verduurzamen, omdat het moet of omdat het kan?

Elke instelling krijgt er mee te maken. Elk bedrijf krijgt er mee te maken. Soms vanuit wet- en regelgeving, soms vanuit intrinsieke motivatie. Hoe maak ik mijn instelling of bedrijf groener? De klimaattafels en de wetgever dreigen nu echt met wetgevende richtlijnen en, nog erger, met handhaving daarvan. De hele maatschappij moet natuurlijk meewerken. Dus ook het vastgoed. Alles met CO2-footprint en energielabels komt dagelijks voorbij. En natuurlijk prachtige eenmalige aanbiedingen voor creatieve energiereducties. Vaak vraagt dit om investeringen terwijl het geld in de publieke sector schaars blijft. Of er staan langdurige zekerheidstellingen tegenover om externe investeringen mogelijk te maken. 

Verduurzamen kan goed samen met onderhoud 
Onderhoudsprocessen bieden dé kans om het vastgoed te verduurzamen. Op een kostenefficiënte wijze. In het spel van instandhouding en vervanging is het goed mogelijk om de groene agenda hieraan te koppelen en duurzame, circulaire en slimme maatregelen te treffen en de energievraag te reduceren. Sturen op betere labels omdat het moet of minder verbruik of waste omdat dat kan is goed vorm te geven binnen de bestaande budgetten. Maar hoe? Onze ervaring is eerst goed nut en noodzaak te inventariseren om te bepalen hoe de gestelde doelen haalbaar zijn inclusief de financiële consequenties.

Samen met de leveranciers 
Samenwerking is daarin de kern. De verantwoordelijkheid voor het behalen van de klimaat-doelstellingen ligt niet alleen bij de opdrachtgever, ook opdrachtnemers moeten zich daaraan committeren. Dat kan alleen als er gemeenschappelijke opgave met gemeenschappelijke doelen is. We zien te vaak dat de contracten met de onderhoudsleveranciers leidend zijn in de samenwerking en niet de resultaten. Deze resultaten worden nu juist bij wel verduurzaming gevraagd.  Het gaat immers ook om het integraal borgen of verbeteren van continuïteit en gebruikerstevredenheid zoals bijvoorbeeld het verhogen van comfort en luchtkwaliteit.  Het kan een gemeenschappelijke uitdaging zijn om als opdrachtgever en onderhoudsleverancier gezamenlijk goede doelen te stellen op het gebied van het verduurzamen van vastgoed. Niet omdat het moet, maar juist omdat het kan!

Meer weten over de Oxxer methode om verduurzaming aan te pakken inclusief implementatie van oplossingen en met garantie op resultaat? Neem dan contact op met Edgar Anholts, klantregisseur.

Auteur: Edgar Anholts

“Verduurzamen en onderhoud kan heel goed integraal worden opgepakt.”

Edgar Anholts - klantregisseur
mei 2020

Goedkoop is duurkoop

Nog regelmatig zien wij dat bedrijven en instellingen geen geld aan planmatig onderhoud van hun gebouwen uitgeven. De liquiditeit en bezuinigingsdrift lijken de ondersteunende processen altijd als eerste te …

april 2020

Trends, afwachten of op inspelen?

Eind 2018 schreven wij in een blog al eens over de trends in de wereld van beheer en onderhoud. Hoogste …

maart 2020

Waar voor je geld als het om onderhoud gaat

Bij Oxxer komen we vaak bij opdrachtgevers bij wie het ongrijpbare gevoel heerst dat ze geen waar krijgen voor hun …