Onderhoudscontract loopt af? Aanbesteden hoeft niet!

In een hoogconjunctuur is opnieuw aanbesteden van onderhoud aan gebouwen een groot risico voor gebouweigenaren en -gebruikers. Contracten die nu eindigen, zijn vaak opgesteld voor werkzaamheden die jaren geleden zijn uitbesteed, in een laagconjunctuur. Inmiddels zijn de prijzen aanzienlijk gestegen zoals blijkt uit de ontwikkeling van de indexcijfers (Bron: Cobouw Bouwkosten). En omdat de vraag momenteel hoger ligt dan het aanbod zal de conjuncturele stijging in de aanbestedingspraktijk nog hoger zijn. Een beperkte beschikbaarheid van de juiste leveranciers leidt samen met die prijsstijgingen vaak tot moeizame aanbestedingsprocessen.

Aanbesteden zorgt bovendien altijd voor een breuk in continuïteit. Of het nu om losse contracten met een aannemer en een installateur gaat of om een integraal contract. De dienstverlener die nu goed is ingespeeld op de behoeften van de opdrachtgever haakt bij een nieuwe tender vaak af, en dat gaat gepaard met veel kennisverlies. En dat terwijl de samenwerking vaak tot ieders tevredenheid loopt.

Veel gebouweigenaren en gebruikers hebben dat probleem van kennisverlies en hogere kosten bij een nieuwe aanbesteding. Is er niet een manier waarop je de samenwerking met de huidige leverancier kunt continueren en dus een nieuwe aanbesteding kunt voorkomen? Het antwoord is ‘ja’. Sterker nog: je kunt er zelfs geld mee besparen. Oxxer biedt hiervoor het alternatief.

Oxxer doet een prijscheck in de markt zodat zeker is dat bijvoorbeeld de installateur die aan boord blijft, marktconform is. Doordat er op diverse manieren wordt bespaard, blijft er ruimte voor de leverancier om goed werk te leveren.

Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede wilde het onderhoud van het ziekenhuis op termijn opnieuw aanbesteden. Oxxer formuleerde een aantal businesscases die voor het beheer en onderhoud forse besparingen zouden opleveren, evenals een betere kwaliteit van dienstverlening. Daardoor kon het contract met de huidige leverancier worden verlengd en werd het contractbedrag lager.

Dus bij onderhoudscontracten die bijna aflopen en om niet in risicovolle aanbestedingsprocessen terecht te komen en continuïteit van de leverancier te waarborgen, is het zinvol om de dialoog met de leverancier aan te gaan.

Wil jij meer weten over aanbestedingsprocessen? Neem dan contact op met Ben Grijpstra of Edgar Anholts.

Auteur: Edgar Anholts

"Bij Oxxer besparen wij op diverse manieren, zodat er altijd ruimte én budget blijft voor de leverancier om goed werk te leveren."

Edgar Anholts - klantregisseur
mei 2023

ADG en Draaijer Group bundelen krachten

Draaijer Group – en alle labels die hieronder vallen, waaronder Oxxer – worden overgenomen door ADG dienstengroep. Door de overname kan …

januari 2022

Comfortabel woon-concept voor ouderen: Leef

In Nederland hebben we een enorme woonopgave. De oorzaken hiervan zijn divers en deze kan je dagelijks lezen in de …

december 2021

Facilitaire organisaties: voorwaardenscheppend of volgend?

Als gevolg van Covid 19 hebben we te maken met onzekere tijden. Veel organisaties worstelen met vraagstukken als: Wat heeft …