serviced by
Draaijer + Partners

Onderhoudscontract loopt af? Aanbesteden hoeft niet!

In een hoogconjunctuur is opnieuw aanbesteden van onderhoud aan gebouwen een groot risico voor gebouweigenaren en -gebruikers. Contracten die nu eindigen, zijn vaak opgesteld voor werkzaamheden die jaren geleden zijn uitbesteed, in een laagconjunctuur. Inmiddels zijn de prijzen aanzienlijk gestegen zoals blijkt uit de ontwikkeling van de indexcijfers (Bron: Cobouw Bouwkosten). En omdat de vraag momenteel hoger ligt dan het aanbod zal de conjuncturele stijging in de aanbestedingspraktijk nog hoger zijn. Een beperkte beschikbaarheid van de juiste leveranciers leidt samen met die prijsstijgingen vaak tot moeizame aanbestedingsprocessen.

Aanbesteden zorgt bovendien altijd voor een breuk in continuïteit. Of het nu om losse contracten met een aannemer en een installateur gaat of om een integraal contract. De dienstverlener die nu goed is ingespeeld op de behoeften van de opdrachtgever haakt bij een nieuwe tender vaak af, en dat gaat gepaard met veel kennisverlies. En dat terwijl de samenwerking vaak tot ieders tevredenheid loopt.

Veel gebouweigenaren en gebruikers hebben dat probleem van kennisverlies en hogere kosten bij een nieuwe aanbesteding. Is er niet een manier waarop je de samenwerking met de huidige leverancier kunt continueren en dus een nieuwe aanbesteding kunt voorkomen? Het antwoord is ‘ja’. Sterker nog: je kunt er zelfs geld mee besparen. Oxxer biedt hiervoor het alternatief.

Oxxer doet een prijscheck in de markt zodat zeker is dat bijvoorbeeld de installateur die aan boord blijft, marktconform is. Doordat er op diverse manieren wordt bespaard, blijft er ruimte voor de leverancier om goed werk te leveren.

Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede wilde het onderhoud van het ziekenhuis op termijn opnieuw aanbesteden. Oxxer formuleerde een aantal businesscases die voor het beheer en onderhoud forse besparingen zouden opleveren, evenals een betere kwaliteit van dienstverlening. Daardoor kon het contract met de huidige leverancier worden verlengd en werd het contractbedrag lager.

Dus bij onderhoudscontracten die bijna aflopen en om niet in risicovolle aanbestedingsprocessen terecht te komen en continuïteit van de leverancier te waarborgen, is het zinvol om de dialoog met de leverancier aan te gaan.

Wil jij meer weten over aanbestedingsprocessen? Neem dan contact op met Ben Grijpstra of Edgar Anholts.

Auteur: Edgar Anholts

"Bij Oxxer besparen wij op diverse manieren, zodat er altijd ruimte én budget blijft voor de leverancier om goed werk te leveren."

Edgar Anholts - klantregisseur
mei 2020

Goedkoop is duurkoop

Nog regelmatig zien wij dat bedrijven en instellingen geen geld aan planmatig onderhoud van hun gebouwen uitgeven. De liquiditeit en bezuinigingsdrift lijken de ondersteunende processen altijd als eerste te …

april 2020

Trends, afwachten of op inspelen?

Eind 2018 schreven wij in een blog al eens over de trends in de wereld van beheer en onderhoud. Hoogste …

maart 2020

Waar voor je geld als het om onderhoud gaat

Bij Oxxer komen we vaak bij opdrachtgevers bij wie het ongrijpbare gevoel heerst dat ze geen waar krijgen voor hun …