Hoe maak je je facilitaire organisatie future proof

De noodzaak voor een wendbare facilitaire organisatie heeft nauwelijks nog uitleg nodig. Ontwikkelingen in de omgeving van facility management (FM) leiden hiertoe. De (steeds sneller) veranderende consumptiepatronen, voortgaande innovatie, oog voor en noodzaak van duurzaamheid en recent een pandemie, hebben grote invloed op de vraagverandering voor FM.

Er is sprake van behoefte aan meer variabele levertijden, meer op maat gesneden producten en diensten, een sterk variërend en veranderend pakket en volumes die sneller wijzigen. Een flexibele facilitaire organisatie moet in staat zijn om tijdig maatwerk van een hoge kwaliteit te leveren. Een steeds veranderende omgeving vraagt om prestatiecriteria die zich hier op aanpassen. Waar de omgeving vanuit het primaire proces van de organisatie steeds meer vraagt (zoals lagere kosten, leveringsprestatie en keuzemogelijkheden), zijn efficiency, kwaliteit en flexibiliteit integrale prestatiecriteria voor Facility Management.

Facility Management moet inspelen op alle veranderingen
De afgelopen jaren hebben we dan ook een verandering binnen het vakgebied FM kunnen constateren (in 2011 al beschreven door Van Wagenberg), gericht op deze ontwikkelingen. De aard van FM is strategischer en commerciëler geworden. Dit blijkt onder andere uit focus op business allignment en toevoegen van klantwaarde. FM heeft dan ook bij veel organisaties een directe lijn naar het bestuur. En FM is zelf verantwoordelijk voor missie en strategie en de invulling hiervan. Deze verandering is voor veel facilitaire organisaties nog volop gaande. FM organisaties worden veelal zo ingericht dat de facility manager, zowel in een krimpende als in een groeiende omgeving, kan inspelen op de actuele behoefte van de gehele klantorganisatie. Flexibilisering van omvang en aard van de dienstverlening is een belangrijke doelstelling geworden. De dienstverlening aan organisaties is ook meer integraal van aard. Sourcing en outsourcing zijn in versneld tempo door gegaan.

Wanneer is Facility Management Future Proof
Binnen FM is strategievorming en inrichting van de organisatie volgend op die van het primaire proces, “structure follows strategy”. Facilitaire organisatiemodellen worden daarbij vaak instrumenteel toegepast, gericht op het doelmatig ontwerpen, letterlijk gehangen aan de prestatiecriteria. Van de FM organisatie wordt gevraagd dagelijks een hoge mate van kwaliteit van de dienstverlening te leveren, inclusief maatwerk en tijdigheid.
Voor future proof FM is het van belang naast deze korte termijn flexibiliteit ook te focussen op het lange termijn perspectief en op een integrale bedrijfsvoering. Zoals ontwerprichtlijnen waarbij aandacht is voor evenwicht tussen (ontwikkelingen in) de omgeving, organisatie (technologie, structuur en cultuur) en managementvaardigheden (kennisbasis, routines kunnen aanpassen, experimenteren, leren, gedeelde visie).

Onze aanpak
Bij diverse opdrachtgevers zijn wij actief met het ontwerpen en inrichten van een toekomstbestendige facilitaire organisatie. Wij werken volgens de principes Richten, Inrichten en Verrichten. We maken ontwerprichtlijnen en adviseren, zijn betrokken en verantwoordelijk voor de implementatie hiervan en zorgen dat de verandering wordt geborgd naar een beheersituatie. In samenwerking met draaijer+partners staan wij daarbij garant voor het resultaat. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Auteur: Ingeborg Leene

Voor future proof FM is het van belang ook te focussen op het lange termijn perspectief en op een integrale bedrijfsvoering.

Ingeborg Leene - Projectdirecteur
mei 2023

ADG en Draaijer Group bundelen krachten

Draaijer Group – en alle labels die hieronder vallen, waaronder Oxxer – worden overgenomen door ADG dienstengroep. Door de overname kan …

januari 2022

Comfortabel woon-concept voor ouderen: Leef

In Nederland hebben we een enorme woonopgave. De oorzaken hiervan zijn divers en deze kan je dagelijks lezen in de …

december 2021

Facilitaire organisaties: voorwaardenscheppend of volgend?

Als gevolg van Covid 19 hebben we te maken met onzekere tijden. Veel organisaties worstelen met vraagstukken als: Wat heeft …