Goedkoop is duurkoop

Nog regelmatig zien wij dat bedrijven en instellingen geen geld aan planmatig onderhoud van hun gebouwen uitgeven. De liquiditeit en bezuinigingsdrift lijken de ondersteunende processen altijd als eerste te raken. 
Middelen die geïnvesteerd worden in het primaire proces leveren sneller zichtbare resultaten op dan wanneer zij geïnvesteerd worden in ondersteunende processen. Alleen bij klachten of bij werkelijke verstoring van de bedrijfsvoering worden de middelen, met spoed, ingezet voor een lekkend dak of reparatie van een verwarming.  

Natuurlijk is de opgave om overall zo min mogelijk geld uit te geven aan de huisvesting, immers dan kan er structureel meer geld naar de belangrijkste bedrijfsprocessen. De continuïteit en de gewenste dienstverlening vormen de basis voor deze uitgaven. Hoe bereik je dat? 
Naar onze visie door drie aspecten steeds in ogenschouw te nemen:
1. Doelmatig bepalen welke activiteiten noodzakelijk zijn
2. Planmatig uitvoeren van het onderhoud
3. Beheersmatig afwegen waar onderhoud uitgesteld kan worden

Noodzaak voor doelmatig onderhouden 
Bij het eerste punt is het van belang het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) af te stemmen op de noodzaak en vraag. Laat niet alleen de techniek leidend zijn maar doe dat in lijn met de behoefte van de organisatie. Welke gebouwonderdelen moeten altijd werken en waar kan men zich best een storing permitteren? Er is meer mogelijk dan sturen op één conditiescore… 

Planmatige uitvoering is voordeliger
Die onderhoudswerkzaamheden die van vitaal belang zijn kunnen het voordeligst planmatig uitgevoerd worden. Preventieve werkzaamheden zijn minder kostbaar dan correctieve werkzaamheden en door deze structureel in te kopen krijg je de beste prijs. Bovendien voorkom je met tijdig planmatig onderhoud het risico van calamiteiten als langdurige uitvavan installaties.  Het beste vergelijk is het onderhoud aan je auto. Regelmatig olie en filters vervangen zorgt, met relatief weinig kosten, voor een langere levensduur van de motor met betere en duurzamere prestaties. En met een kleinere kans dat auto je laat staan…. Voor gebouwen is het niet anders. 

Beheersmatige afwegingen
Om toch de tering naar de nering te zetten, want dat blijft de praktijk, is het goed om jaarlijks nut en noodzaak van de activiteiten in het MJOP te actualiseren. Bewust activiteiten met een laag risico uitstellen, omdat het geld op andere plaatsen noodzakelijk is, kan zo integraal worden afgewogen. Als dit onvoldoende bewust of te frequent gebeurt, ontstaat zogenaamd achterstallig onderhoud. Dit leidt naast risico in bedrijfszekerheid ook tot waardevermindering van de gebouwen. We zien regelmatig organisaties die zo terecht komen in kostbare renovaties. Door optimaliseren kan een renovatie worden voorkomen en de weg naar controle van kosten en bedrijfszekerheid weer worden gevonden. 

Met de Oxxer-methode kunnen wij op een prettige en voordelige wijze inzichtelijk maken wat in jouw situatie een goede en verantwoorde manier is om het niet zo ver te laten komen.

Auteur: Edgar Anholts

Meer weten over de aanpak van beheer en onderhoud van jouw gebouw(en) neem dan contact met ons op.

november 2021

Hoe maak je je facilitaire organisatie future proof

De noodzaak voor een wendbare facilitaire organisatie heeft nauwelijks nog uitleg nodig. Ontwikkelingen in de omgeving van facility management (FM) …

september 2021

Community management verhoogt beleving

De ‘standaard’ vierkante meter kantoorverhuur heeft zijn langste tijd gehad. We zien dat bij de ontwikkeling van kantoren gewerkt wordt …

juli 2021

De ouderenzorg: van aanbodgestuurd naar vraaggericht

In mijn vorige blog Uitdagingen voor de VVT-sector (gepubliceerd op de website van draaijer+partners) ging ik in op de uitdagingen …