De toegevoegde waarde van predictive maintenance

Over predictive maintenance is al veel geschreven, met name in de industrie. Daar is het al langer een strategie om op exact het juiste moment onderhoud uit te voeren en hiermee de uptime van productiemachines te verhogen. In de wereld van utiliteitsbouw, specifiek werktuigbouwkundige installaties, is predictive maintenance in opkomst. Vaak met de belofte dat het onderhoud hierdoor efficiënter uitgevoerd en dus goedkoper wordt. Maar is het onderhoud wel echt goedkoper? En hoe zorg je dan dat dit in jouw gebouw toegepast gaat worden?

Predictive maintenance is een van de methodieken om onderhoud te plannen. Als we kijken naar de gangbare methodieken kennen wij drie soorten:

Beschikbare data zijn een vereiste
Predictive maintenance heeft data nodig om te kunnen analyseren en daarmee te voorspellen wanneer onderhoud nodig is. Deze data kunnen komen van gebruiksafhankelijk onderhoud (denk aan aantal draaiuren) of toestandsafhankelijk onderhoud (denk aan een meting). In de utiliteitsbouw is met name geautomatiseerde actuele data van elementen nieuw. Denk hierbij aan:

  • Meten van afwijkingen in vibratie van mechanisch draaiende delen als voorspeller dat slijtage optreedt en mogelijk een storing.
  • Meten van weerstand in luchtdruk bij filters van luchtbehandeling als voorspeller dat het filter vervuild is.
  • Meten van vervuiling van (bouwkundige) elementen als graadmeter dat reiniging gewenst is.

Een al wat meer gebruikelijke manier van predictive maintenance is toepassen van data op basis van gebruiksduur. Denk hierbij aan het preventief onderhouden van een lift op basis van het aantal bewegingen en/of stopmomenten. Dit is dus niet het voorspellen op basis van metingen wanneer onderhoud nodig is, maar onderhoud baseren op historische gegevens, en kan hierdoor onnauwkeuriger zijn.

Theorie en praktijk
Nu roept predictive maintenance de vraag op: interessant, maar wat heeft een gebouweigenaar of gebruiker er nu aan? In theorie zou je kunnen stellen dat wanneer je onderhoud op precies het goede moment uitvoert, je niet te veel en niet te weinig doet. Dus kostenefficiënt is. Maar of dit leidt tot besparing op onderhoudskosten valt nog maar te bezien. Je zal dan moeten aantonen dat je in een bepaalde periode bespaart op ‘onderhoudsbeurten’ of vervangingen. Daarnaast vergt dit investeringen in sensoren en het verzamelen van data en de analyse hiervan. Een businesscase die zeker in bestaande gebouwen waar installaties geen of weinig data aanleveren lastig kan zijn.

De toegevoegde waarde
Een belangrijke toegevoegde waarde van predictive maintenance in utiliteitsbouw zit in het voorkomen van storingen en uitval. Het is relatief duur om ongepland onderhoud uit te voeren, dus dat wil je voorkomen. Daarnaast leidt verstoring tot overlast voor gebruikers en mogelijk tot verlies van productiviteit in een organisatie (denk aan storingen in airconditioning tijdens de zomer).  Als we die ‘kosten’ meenemen in een businesscase, is predictive maintenance een belangrijke toegevoegde waarde in het arsenaal van gebouwbeheer.
Het is aan leveranciers en aan technische dienstverleners om hierin met betaalbare, en ook voor bestaand gebouwen geschikte technologie, te innoveren. En met Oxxer helpen wij jou om predictive maintenance in te zetten, daar waar het zinvol is, voor duurzame resultaten in jouw organisatie!

Meer weten over het toepassen van predictive maintenance in jouw organisatie? Neem dan contact op met Ben Grijpstra.

Auteur: Ben Grijpstra

Bij predictive maintenance (voorspellend onderhoud) wordt aan de hand van data voorspeld wat het meest geschikte moment is om onderhoud uit te voeren net voordat het einde van de levensduur bereikt is.

mei 2023

ADG en Draaijer Group bundelen krachten

Draaijer Group – en alle labels die hieronder vallen, waaronder Oxxer – worden overgenomen door ADG dienstengroep. Door de overname kan …

januari 2022

Comfortabel woon-concept voor ouderen: Leef

In Nederland hebben we een enorme woonopgave. De oorzaken hiervan zijn divers en deze kan je dagelijks lezen in de …

december 2021

Facilitaire organisaties: voorwaardenscheppend of volgend?

Als gevolg van Covid 19 hebben we te maken met onzekere tijden. Veel organisaties worstelen met vraagstukken als: Wat heeft …