serviced by
Draaijer + Partners

Wil je ook besparen op beheer & onderhoud? Bekijk de video:

Comfortabel gebruik van het gebouw,
voorspelbare beheer- en
onderhoudskosten en energielasten

20% BESPARING

 • minimaal 20% besparing op beheer-, onderhouds- en energiekosten

PRESTATIESPRONG

 • verbeterd gebruik van het gebouw
 • verhoogd comfort
 • verhoogde kennis en kunde van de beheerorganisatie
 • verbeterde financiële controle door beter inzicht in gebouwprestaties en sturing in gebruik

VERSNELLING

 • binnen één maand een gratis quickscan
 • na drie maanden businesscases gereed voor implementatie

RESULTAATGARANTIE

 • de zorg voor de uitvoering doen wij, de regie op resultaat doen wij samen
 • vier jaar lang garantie op het resultaat uit de businesscases
 • solide beheerorganisatie en samenwerkingsrelaties
 • wij werken transparant en op basis van ‘no cure no pay’

EEN ANDERE AANPAK

 • inspanningsverplichting resultaatverplichting
 • focus op contract focus op samenwerking
 • regie op uitvoering regie op resultaat
 • verantwoordelijkheid bij opdrachtgever verantwoordelijkheid bij leveranciers
 • controlerend sturend op managementinformatie
 • kostenpost kostenbesparing
 • re-actief op klachten pro-actief op gebruikerstevredenheid
 • ad hoc onderhoud voorspelbaar onderhoud
 • energieslurpend energiebesparend

Slimmer, efficiënter en effectiever beheer en onderhoud van huisvesting

Oxxer werkt voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoorhoudende organisaties, leisure-omgevingen en de industrie en helpt opdrachtgevers écht verder.

ANALYSE

Wij analyseren de staat van het onderhoud, nemen organisatie en processen onder de loep en bepalen het besparingspercentage.

ADVIES

Wij leveren een grondig advies en komen tot concrete businesscases die direct geïmplementeerd kunnen worden.

IMPLEMENTATIE

In partnerships werken we aan een verbeterde aanpak en brengen we het meerjarenplan tot uitvoer.

Weten wat jij kunt besparen?

Wil of moet jij besparen of wil je het comfort of de beheersing verbeteren? Is jouw vastgoedportefeuille groter dan 10.000 m²? Toets dan of een gratis quickscan interessant is.

De oxxer methode in werking