resultaatgericht huisvesten

Goedkoper en tegelijkertijd beter door het
anders te organiseren.

Heb jij ook structureel te maken met bezuinigingen die ten koste gaan van de kwaliteit van je dienstverlening? Heb jij ook de overtuiging dat huisvesting meer kan bijdragen aan de ontwikkeling van je organisatie en je doelen? Heb je ook de ervaring dat er te veel energie verloren gaat in de samenwerking met leveranciers? Goed je hier te treffen!

Gebouwen en hun diensten verbruiken te veel grondstoffen en hebben een negatieve impact op onze planeet. Huisvesting is vaak niet duurzaam en toekomstbestendig. Bovendien zou huisvesting veel meer gericht moeten zijn op de mensen die er werkzaam zijn. Mensen presteren beter in vitale en gezonde omgevingen. Het is onze overtuiging dat door de toepassing van slimme systemen en door het anders te organiseren we deze ambities kunnen realiseren en tegelijkertijd kosten kunnen besparen. De vraag is hoe?
Oxxer neemt de verantwoordelijkheid over de leveranciers en daarmee de integrale dienstverlening. Van beheer en onderhoud tot en met catering en textielservices. Daarin ben je flexibel. Samen bepalen we de doelen en vervolgens commiteren wij ons daar volledig aan. Oxxer voert de regie op het resultaat. De crux zit hem namelijk in de samenhang én de samenwerking. Deze samenhang in diensten en de samenwerking in de keten zijn bepalend voor het succes. En we garanderen dat iedereen er beter van wordt.

Comfortabel gebruik van het gebouw,
voorspelbaarheid van facilitaire
diensten, beheer- en onderhoudskosten
en energielasten

20% BESPARING

 • Minimaal 20% structurele besparing op huisvestings- en facilitaire kosten

PRESTATIESPRONG

 • Verhoogde klanttevredenheid
 • Versterkt primair proces
 • Wendbaardere en efficiëntere huisvesting en facilitaire dienstverlening
 • Beter inzicht in je prestaties

VERSNELLING

 • Quick scan (vast laag bedrag) met doorlooptijd van 2 maanden, businesscase 1 maand
 • Binnen 3 maanden businesscases gereed voor implementatie (systemen en tools)

 

RESULTAATGARANTIE

 • Wij garanderen dat de doelen worden gehaald
 • Transparant en ‘no cure, no pay’

"Door de procesbegeleiding van Oxxer waren we in staat om daadwerkelijk voortgang te boeken met het opstellen en implementeren van verbetervoorstellen die hebben geleid tot een significante kostenbesparing."

Medisch Spectrum Twente
Lees meer

“De samenwerking heeft ertoe geleid dat we hebben kunnen innoveren in het project, meer dan we bij de start hadden voorzien. Het vertrouwen in elkaar heeft dit mogelijk gemaakt."

Zone.college
Lees meer

"Een gezonde en inspirerende werkomgeving zorgt voor een productiviteitsstijging van 10%."

Ambiq
Lees meer

"De waarde van de diensten komt niet toe aan de waarde van het vastgoed, maar de waarde zit in de exploitatie van de diensten zelf."

Keystone
Lees meer

slimmere, efficiëntere en
effectievere huisvesting

Oxxer staat voor een andere aanpak in de
samenwerking binnen de totale keten van huisvesting,
vastgoed en facilitair management.

De werking van de huidige keten van opdrachtgever, gebruiker, bouw & vastgoed en facility leveranciers is ontoereikend om aan al deze ambities te voldoen. Oxxer staat voor een andere aanpak. Nu is de keten zo ingericht dat iedereen vooral z’n eigen belangen dient. Dit kan en moet anders. We zien nog steeds te vaak een focus op contracten in plaats van op resultaat. Zonde, want met een integrale aanpak bespaar je minimaal 20% in kosten, verminder je de impact op onze aarde én kun je tegelijkertijd de kwaliteit verbeteren.

Waarom oxxer?

 1. Wij snappen jouw primaire proces
 2. Wij integreren gebouw én dienstverlening
 3. Wij contracteren anders en verbeteren daarmee de samenwerkingsrelaties
 4. Wij hebben de kennis, de ervaring én de systemen
 5. Wij benaderen huisvesting vanuit alle facetten (gebruiker, beheer, eigendom en omgeving)

MEER WETEN OVER
ONZE METHODE?

Meer weten over de Oxxer methode en de kansen op een prestatiesprong voor jouw organisatie? Wij komen graag kennismaken in een oriënterend gesprek om de mogelijkheden te verkennen en alle vragen te beantwoorden.

Edgar
Edgar Anholtsklantregisseur
Peter
Peter Ruchtiklantregisseur
Henri
Henri Drenthenklantregisseur

vastgoed-as-a-service

Speciaal voor ontwikkelaars en beleggers. Vastgoed-as-a-service betekent gemak. Alles wordt geregeld, er zijn geen investeringen nodig, het is veelal duurzaam en/of circulair en volgens de laatste trends en ontwikkelingen. Ook daarvoor ben je bij Oxxer aan het goede adres.

De oxxer methode in werking